გადახდა

გთავაზობთ გადახდის შემდეგ მეთოდს:

  •  გადახდა შესაბამისი ინვოისის საფუძველზე - თარგმანის შეკვეთისას თქვენს მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე მიიღებთ თარგმანის შესაბამის ინვოისს, რომლის საფუძველზეც მოახდენთ ანგარიშსწორებას. აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მიიღებთ მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტს.
project