ჩვენ შესახებ

შეკვეთის ღირებულების განსაზღვრა

თარგმნის ღირებულების დადგენა ხდება სიმბოლოების დათვლის პრინციპით

რუსულ და ინგლისურ ენებზე 2000 სიმბოლოს (ინტერვალებითა და სასვენი ნიშნების გარეშე) ფასი განისაზღვრება 12 ლარით, სხვა ენებზე ღირებულება განისაზღვრება თარგმანის შეფასებით

მასალა უნდა იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი Microsoft Word ფორმატით, გვერდებისა და სიმბოლოების რაოდენობის დათვლა და ფასის განსაზღვრა საიტის მიერ ხდება შემდეგი ფუნქციით : Review > Word Count > Characters ( no spaces).

გაითვალისწინეთ! ასევე გთავაზობთ თარგმანის ნოტარიულ დამოწმებას და ადგილზე მიტანას.

შეკვეთის ღირებულების განსაზღვრა

კურიერის მომსახურება / გარე უბნები

დოკუმენტები ჩაგბარდებათ მეორე დღეს, ფასი: 5 ლარი, ხოლო იმავე დღეს - 10 ლარი.

დოკუმენტები ჩაგბარდებათ მეორე დღეს, ფასი 8 ლარი, ხოლო იმავე დღეს ფასი: 15 ლარი

ჩვენს მუდმივ პარტნიორებზე ვრცელდება ფასდაკლება ნებისმიერი სახის მთარგმნელობით მომსახურებაზე!

თარგმანის ღირებულება ქართული ან რუსული ენიდან - ინგლისურ ენაზე

2000 სიმბოლო (no spaces)

12 ლარი

თარგმანის ღირებულება ინგლისური ენიდან - ქართულ ან რუსულ ენაზე

2000 სიმბოლო (no spaces)

12 ლარი

თარგმანის ღირებულება რუსული ენიდან - ქართულ ენაზე და პირიქით

2000 სიმბოლო (no spaces)

12 ლარი